1 กรกฎาคม 2562 ไฟป่าลุกลาม เผาป่าพรุควนเคร็งพันไร่

ที่มา: https://www.naewna.com/local/423322

เจ้าหน้าที่ทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 กองทัพภาคที่ 4 จำนวน 35 นาย สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็งและชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน และรถบรรทุกขนาดใหญ่ 2 คัน ลงพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง บริเวณหมู่ 12 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อฉีดน้ำสกัดไฟป่าที่กำลังลุกลามขยายเป็นวงกว้างไม่ให้เข้าสวนปาล์มของชาวบ้าน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระบุว่าสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งเกิดขึ้นในพื้นที่จำนวน 2 จุดใหญ่ ประกอบกับกระแสลมในพื้นที่มีกำลังค่อนข้างแรง บวกกับพื้นดินป่าพรุมีสภาพแห้งเนื่องจากสภาพน้ำแห้งขอด และฝนทิ้งช่วงมาเป็นระยะยาวนาน ส่งผลทำให้เกิดไฟฟ่าลุกลามขยายตัวอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ยากต่อการควบคุมไฟป่าได้ ขณะที่กองทัพภาคที่ 4 มอบหมายให้มณฑลทหารบกที่ 41 จัดกำลังเข้ามาในพื้นที่เพื่อร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อช่วยกันดับไฟป่าเพื่อไม่ให้ลุกลามมากไปกว่านี้ พร้อมทั้งวางกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามขณะนี้สถานการณ์ไฟป่ายังคงลุกลามขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สร้างความเสียหายพื้นที่ป่าพรุ และสาวนปาล์มของชาวบ้านไปแล้วกว่า 1,200ไร่ ขณะที่เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและชาวบ้านยังคงช่วยกันตรึงกำลังในพื้นที่ เพื่อเฝ้าสกัดไม่ให้ไฟป่าลุกลามขยายเป็นวงกว้างไปมากไปกว่านี้